Onze werkwijze – Tandartspraktijk Avelli – Bergen

Onze werkwijze

Wat u van ons kunt verwachten

Het intakegesprek

Tandartspraktijk Avelli biedt hoogwaardige en complete tandheelkundige zorg. Om dit mogelijk te maken is het van groot belang dat wij een volledig beeld hebben van zowel de gezondheid van uw gebit als uw gezondheid in het algemeen. Het intakeconsult duurt ongeveer twintig minuten en omvat:

  • Anamnese: De tandarts zal u gericht vragen stellen over uw gezondheid zodat er een goed beeld ontstaat van uw medische en tandheelkundige voorgeschiedenis, alsook andere relevante omstandigheden.
  • Uitleg: Wij zullen u op de hoogte brengen van onze manier van werken en uw eventuele vragen uitgebreid beantwoorden.

De eerste afspraak

Tijdens deze afspraak worden de volgende stappen ondernomen :

  • De tandarts zal uw gebit met het oog en aan de hand van röntgenfoto’s inspecteren.
  • Diagnosestelling.

Een behandelplan, met uiteraard een heldere kostenbegroting zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan, wordt u vervolgens zo spoedig mogelijk toe gestuurd. Ook vertelt de tandarts u over de te verwachten resultaten, de risico’s en de duur van de behandeling.

Vervolgens worden in overleg met u afspraken gemaakt voor behandeling. Wij geven de voorkeur aan relatief lange afspraken, omdat zo in één keer veel gedaan kan worden en het aantal verdovingen, bijvoorbeeld, tot een minimum beperkt kan blijven. Maakt u toch liever meerdere korte afspraken, dan is dit uiteraard mogelijk.Wanneer uw gebit helemaal in orde is keert u tweemaal jaarlijks bij ons terug voor de periodieke controle.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie over mondgezondheid, op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar.

Entertainment

Wij beschikken over een intra-orale camera zodat u desgewenst ook zelf de te behandelen tanden en kiezen goed kunt zien. En het uiteindelijke resultaat natuurlijk.

Verder hebben wij een entertainment systeem voor patiënten, met een beeldscherm dat aan het plafond is bevestigd. Zo kunt u zich tijdens de behandeling laten afleiden door film en muziek. Wij hebben een ruime keuze aan titels, maar u mag ook zelf media meenemen.

Hygiene

Een punt van toenemend belang in een tandartspraktijk is hygiëne. Onze praktijk werkt volgens zeer strike hygiëneprocedures die overeenkomen met die in ziekenhuizen. Zo worden bijvoorbeeld alle instrumenten gesteriliseerd met behulp van een vacuüm-autoclaaf en pas uitgepakt in het bijzijn van de patiënt.

Spoedgevallendienst

Indien de praktijk gesloten is kunt u telefonisch contact opnemen met de dienstdoende tandarts. Deze wordt vemeld op het antwoord apparaat. De spoeddienst wordt in de praktijk van de dienstdoende tandarts gehouden.

Dit geldt alleen voor zeer spoedeisende klachten. Voor alle andere klachten wordt u verzocht om op de eerst volgende wekdag contact met ons op te nemen.

Algemene voorwaarden voorstel behandelplan

* Bij onduidelijkheden over het behandelplan kunt u ten alle tijden een kostenloze afspraak maken.
* Indien de patiënt aanvullend verzekerd is voor tandheelkundige behandelingen, kan er een berekening van de eventuele vergoeding    aangevraagd worden via de site: www.vergelijkmondzorg.nl.
* Het behandelplan en de begroting kunnen afwijken door klinische redenen. U wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld.
* Het behandelplan en de begroting zijn geldig tot het einde van het kalenderjaar waarin de begroting is opgesteld.
* Techniekkosten zijn schattingen en kunnen afwijken van werkelijk gemaakte kosten.
* Als u akkoord gaat met de voorgestelde behandelingen en de begroting dient u een afspraak te maken om de behandeling(en) te starten.
* De begroting dient uiterlijk, met eventuele aanpassingen, ondertekend te worden vóór begin van de behandeling.
* Indien een afspraak niet of niet tijdig (uiterlijk 24 uur van te voren) is afgezegd, wordt de verloren tijd in rekening gebracht.